Dine Nielsens Slægt

AndreasMadsen.jpg

Andreas MadsenAlder: 79 år18401919

Navn
Andreas Madsen
Fornavne
Andreas
Efternavn
Madsen
Født 17. juni 1840 29 42
Dåb 9. august 1840 (Alder 53 dage)
Farfars dødLars Jørgensen
19. november 1852 (Alder 12 år)
Note: Opsl. 176 i KB.
Mors dødElse Marie Bakkensdatter
26. december 1870 (Alder 30 år)
Søns fødsel
1
Mads Larsen Madsen
4. februar 1874 (Alder 33 år)
Fars dødMads Larsen
9. januar 1892 (Alder 51 år) Alder: 81
Barns ægteskabMads Larsen MadsenEmma Cecilie OlsenVis familie
Type: Religiøst ægteskab
7. oktober 1908 (Alder 68 år)
Note: Opsl. 125 i KB.
Barnebarns fødsel
1
Elly Madsen
14. september 1910 (Alder 70 år)
Barnebarns fødsel
2
Andreas Marinus Madsen
26. juni 1913 (Alder 73 år)
Hustrus dødsfaldAbelone Marie Thomsen
10. januar 1918 (Alder 77 år) Alder: 69
Erhverv
Jordbruger

Død 28. december 1919 (Alder 79 år)
Note: Opsl. 76 i KB.
Begravelse 2. januar 1920 (5 dage efter dødsfald)
Kirkegård: Lyne Kirkegård
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 27. september 1835Lyne Kirke, Ringkøbing
5 år
ham selv
Moders familie med Iver Sørensen - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab: 24. februar 1827Torstrup Kirke, Ribe
Familie med Abelone Marie Thomsen - Vis familie
ham selv
hustru
søn

Død
Opsl. 76 i KB.
Note
Andreas Madsen : + Født d. 17-6-1840 i Nørhede by i Lyne sogn. Tjenestegjorde ved 9.Reg. 3.Comp. som Menig nr.362. Erindringsmedalje i 1876-77 , Hædersgaven i 1914, nr. 11862 i Rigsarkivet Adr. 1876 , Gaardmand , Nørhede by , Lyne sogn. Adr. 1913 , Aftægtsmand , Nørhede , Lyne sogn Info om erindringsmedalje: Erindringsmedaljen. Der skulle oprindelig være lavet en medalje for deltagelse i krigene, men inden det blev endelig besluttet, var der gået for lang tid, og i stedet blev det så til erindringsmedaljer. Krigsveteranerne skulle selv i 1876 ansøge om at få medaljen. Man regnede med, at der var ca. 46.000, der var berettiget til at få 1848-50 medaljen, mens der var ca. 58.000 berettigede til 1864 medaljen. Til at modtage begge medaljer var der ca. 2.900 personer. Medaljerne blev uddelt i 1876 – 77i små hvide papæsker uden navn. Sådan blev beslutningen om erindringsmedaljerne offentliggjort: Der tilvejebringes en Erindringsmedaille for dem, som enten i Hærens eller Flaadens Tjeneste have deltaget i Kampene for Fædrelandet 1848-50 og 1864. Medaillen tildeles Enhver, som i et af Aarene 1848, 1849 og 1850 eller 1864 har staaet ved en Afdeling (Institution) medens denne var paa Krigsfod (Feltfod), eller som har været udkommanderet med et i Anledning af Krigen udrustet Skib, dog for saa vidt den Paagældende ikke har udstaaet Straffearbejde eller ved Dom er funden skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold. Der præges tre forskellige Medailler, en for dem, der har deltaget i Krigen 1848-50, en for dem, der har deltaget i Krigen 1864 og endelig en for dem, der har deltaget i begge Krigene. Hædersgaven. Lov om en livsvarig aarlig Hædersgave til Deltagerne i Kampen for Fædrelandet i Aaret 1864. Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,Gøre Vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende Lov: § 1. Mænd, som i Aaret 1864 har staaet ved en til den danske Hær hørende Afdeling ( Institution ), medens denne var paa Krigsfod, eller har gjort Tjeneste om Bord i et til Krigen udrustet Skib, modtager af Staten en livsvarig Aarlig Hædersgave af 100 Kr. der udbetales forud første Gang fra 15. Februar 1914, derefter fra hvert Aars 15. januar. § 2. Hædersgaven begrunder ikke Nedsættelse af Alderdomsunderstøttelse eller Fattighjælp. § 3. Finansministeriet træffer de nødvendige Bestemmelser til Gennemførelse af denne Lov og bemyndiges til at afholde den dermed forbundne Udgift. Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. Givet paa Amalienborg, den 27de Oktober 1913. Under vor kongelige haand og Segl Christian R. Edvard Brandes.
Note
Samtlige personer i husstanden Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne, Nørhede by, En gaard, 2, FT-1845, c1522 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Mads Larsen 36 Gift Gaardmand Heri sognet Else Marie Bakkendatter 48 Gift Hans kone Thorstrup sogn Ribe amt Bakken Iversen 15 Ugift Deres barn Heri sognet Christen Iversen 13 Ugift Deres barn Heri sognet Iver Madsen 9 Ugift Deres barn Heri sognet Lars Madsen 7 Ugift Deres barn Heri sognet Andreas Madsen 5 Ugift Deres barn Heri sognet
Note
Samtlige personer i husstanden Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne, Nørhede by, , 2, FT-1860, D3890 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Mads Larsen 50 Gift Gaardmd., huusfader Her i Sognet Else Marie Bakkensdatter 63 Gift Hans kone Thorstrup, Ribe Amt Andreas Madsen 20 Ugift Deres søn Her i S. Maren Pedersdatter 78 Enke Aftægtskone Her i S.
Note
Samtlige personer i husstanden Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne, Nørhede by, En gaard, 1, FT-1855, D3966 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Mads Larsen 45 Gift Gaardmd., huusfader Her i Sognet Else Marie Bakkensdatter 58 Gift Hans kone Thorstrup S., Ribe Amt Lars Madsen 17 Ugift Deres børn Her i S. Andreas Madsen 15 Ugift Deres børn Her i S.
Note
Samtlige personer i husstanden Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne, Nørhede, -, 10, FT-1870, D3973 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Mads Larsen 59 Gift Huusfader Aftægt Lyne Sogn, Ringkjøbing Amt Else Marie Bakkensdatter 73 Gift Huusmoder Aftægt Thostrup Sogn, Ribe Amt Andreas Madsen 29 Gift Huusfader Jordbruger Lyne Sogn, Ringkjøbing Amt Abelone Marie Thomsen 21 Gift Huusmoder S. Vium Sogn, Ringkjøbing Amt Johanne Marie Thomsen 40 Gift Logerende Fattigvæsenet Lyne Sogn, Ringkjøbing Amt Else Marie Madsen Under 1 aar Ugift Barn Lyne Sogn, Ringkjøbing Amt Cecilie Nielsen 16 Ugift Tjener S. Vium Sogn, Ringkjøbing Amt
Note
Samtlige personer i husstanden Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne, Nørhede By, en Gaard, 33, FT-1880, c8629 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Andreas Madsen 39 Gift Husfader, Gaardeier Lyne Sogn, Ringkøbing Amt Abelone Maria Madsen, født Thomsen 31 Gift Hans Hustru Sønder Vium Sogn, Ringkøbing Amt Else Maria Madsen 10 Ugift Deres Barn Lyne Sogn, Ringkøbing Amt Thomas Kristian Madsen 8 Ugift Deres Barn Lyne Sogn, Ringkøbing Amt Mads Larsen Madsen 5 Ugift Deres Barn Lyne Sogn, Ringkøbing Amt Jens Peder Madsen 3 Ugift Deres Barn Lyne Sogn, Ringkøbing Amt Karen Kirstine Madsen Under 1 Aar Ugift Deres Barn Lyne Sogn, Ringkøbing Amt Jensine Laura Andreasen 15 Ugift Tjenestepige Hee Sogn, Ringkøbing Amt Mads Larsen 69 Enkemand Husfaderens Fader Lyne Sogn, Ringkøbing Amt
Note
Ansøgning om erindringsmedalje fra 1864: http://ao.sa.dk/ao/data.ashx?bid=21657949
Medie objektAndreasMadsen.jpg
AndreasMadsen.jpg
Filformat: image/jpeg
Billeddimensioner: 371 × 450 pixler
Filstørrelse: 28 KB
Type: Foto