Anders Jensen Guldsmed + Karen Jacobsdatter Harboe

1 child
16501737
Birth: about 1650 42 Ribe
Death: April 1737Borris, Ringkøbing
16071659
Birth: March 31, 1607 22 21 Ribe
Death: September 16, 1659
15851659
Birth: December 7, 1585 33 33 Ribe
Death: 1659Ribe

Facts and events

Unique identifier
CF9D1E104B1898FB40A602F4D4BF8E8C
Note

http://www.gjessen.co.uk/families/database/2010Junehjemmesiden/noter/ni43977.htm :

Anders Jensen Guldsmed var borger i Ribe, hvor han fortsatte familiens gamle guldsmede-håndværk og var tilsyneladende en hæderlig og agtet borger.

I ”Håndværkets kulturhistorie” bd. 2, 1983, pp. 130-131 er omtalt ”Guldsmeden Anders Jensen (Klynes) altersølv fra 1654 i Ribe Domkirke.

Anders var en dygtig guldsmed, og udover at arbejde for domkirken, arbejdede han også for den fremtrædende adelsmand Holger Rosenkrantz til Rosenholm.

Anders Jensen Guldsmed døde tidligt, ”under pesten” d. 16. september 1659, 52 år gammel.
Han efterlod sig hustruen Karen Jacobsdatter samt 5 sønner og 2 døtre, i alderen 8-16.
Karen valgte at blive boende i deres adelhus på Nederdammen i Ribe, og hun valgte også at forblive enke.
Der kan ikke herske tvivl om, at familien i de følgende år har levet i små kår, men det lykkedes alligevel flere af børnene at klare sig rigtig godt økonomisk da de blev voksne.

Selv om Anders allerede døde i 1659 blev det egentlige skifte først afsluttet d. 30. august 1670, altså 11 år senere.
Det fremgår heraf, at der stort set ingen midler var udover ejendommen på Nederdammen ved Midtmøllebroen. Ejendommen var dog temmelig forfalden og var i øvrigt i 1660 blevet pantsat til Karens svoger ”velfornemme” Niels Pedersen Terpager, rådmand i Ribe, formedelst 200 rdlr.
Det meste af indboet, sågar noget af sengetøjet, havde det været nødvendigt at sælge i årene 1661-62, og i de følgende år modtog Karen et ugentligt beløb fra fattigvæsenet til dækning af sit og børnenes underhold.

Boets aktiver blev i alt opgjort til 278 rdlr., men alene gælden til Niels Pedersen Terpager med påløbne renter udgjorde da 308 rdlr., hvortil kom et lån på 100 rdlr.
Passiverne oversteg altså aktiverne.

Note

Parret boede i Ribe, og i 1661, efter at hun var blevet enke, bortskødede hun sit adelhus på Nederdammen til Kirsten Jensdatter, salig Johan Wittorps efterleverske (Ribe Pantebog I 41b).

Last change
June 21, 201007:10:30
Author of last change: Dine